7 sygnałów wskazujących na braki w inteligencji emocjonalnej

Aktualizacja: 24 cze 2019Co to jest inteligencja emocjonalna?


Inteligencja emocjonalna jest tym czymś w każdym z nas, co pozwala nam zarządzać naszym zachowaniem, rozwiązywać problemy oraz podejmować personalne decyzje w celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Niezależnie od wagi inteligencji emocjonalnej, fakt, że ma ona dość nieuchwytną, płynną naturę powoduje, że trudno jest ocenić dokładnie jej poziom. Trudno też zdefiniować działania, jakie możemy podejmować, aby zlikwidować nasze braki w zakresie inteligencji emocjonalnej. Zawsze można wykonać test inteligencji emocjonalnej (EQ). Jeden z nich, oparty o metodę Learning in Action  można zamówić u nas (wraz z interpretacją wyników).Załączamy opis profilu EQ.

Jeżeli chcesz popracować nad poprawą swojej inteligencji emocjonalnej, zapraszamy na nasze warsztaty rozwojowe.


Wielu z nas uważa, że nieuzewnętrznianie negatywnych emocji jest jednym z ważnych elementów naszej wysokiej inteligencji emocjonalnej. Tymczasem każde emocje w określonych warunkach są objawem naszej inteligencji emocjonalnej.

7 sygnałów, na które należy zwrócić uwagę


Zawsze jesteś miła. Nigdy nie okazujesz złości czy frustracji. Inteligencja emocjonalna nie oznacza, że musisz być zawsze miła. Zdrowe uczucie złości jest bardzo potrzebne nam do właściwego określania granic, które nie chcemy, aby ktoś przekraczał. Inteligencja emocjonalna określa w jaki sposób potrafimy zarządzać naszymi emocjami, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Maskowanie uczuć i emocji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Osoby z silnie rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafią zarządzać zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi emocjami w sposób właściwy i adekwatny do sytuacji.


Niepokój, stres jest częstym stanem, którego doświadczasz. Wpływa on nie tylko na Twój umysł, ale również na Twoje ciało. Może spowodować frustrację, a nawet depresję. Osoby, które pracują w permanentnym stanie napięcia, nie tylko są nieefektywne w pracy, ale narażone na poważne konsekwencje zdrowotne.


Używasz ograniczonego słownictwa określającego stany emocjonalne. Właściwa identyfikacja stanu emocjonalnego ma bardzo duże, ważne znaczenie. Prawidłowe rozpoznanie uczuć prowadzi do właściwych zachowań i jest jednym z podstawowych czynników wpływających na empatię. Nieprawidłowe rozpoznanie stanu emocjonalnego może prowadzić do wielu nieporozumień. Czym precyzyjniej jesteś w stanie określić swoje emocje i emocje osoby, z którą masz relacje, tym łatwiej będzie zdefiniować zachowania, które będą właściwe w Twojej sytuacji.


Masz trudności z mówieniem NIE. Asertywność jest ważną kompetencją, szczególnie ważną przy zarządzaniu konfliktem. Stawianie granic, empatia, uprzejmość są równie ważne. Bycie asertywnym oznacza umiejętność dystansowania się od spontanicznych, emocjonalnych reakcji.


W relacjach z innymi ludźmi:


Obarczasz innych odpowiedzialnością za swoje emocje. Myślenie typu- zdenerwował/a mnie pokazuje, że nie tylko zarządzamy naszymi emocjami, ale nawet nie czujemy się za nie odpowiedzialne. To co robimy, mówimy i czujemy jest wynikiem naszych świadomych lub nieuświadomionych decyzji. Pełna odpowiedzialność za nie leży po naszej stronie.


Łatwo oceniasz innych i w sposób często nieświadomy robisz założenia. Osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną powstrzymują się od szybkich ocen i założeń, które często są wynikiem spontanicznych emocjonalnych reakcji. Osoby inteligentne emocjonalnie potrafią dać sobie czas na wyrażanie opinii w bardziej komfortowych warunkach, bez asysty emocji.


Często odcinasz się od otoczenia w sytuacjach, z którymi sobie nie radzisz. Odcięcie może być fizyczne- odchodzisz, wychodzisz z pomieszczenia lub psychiczne- przestajesz faktycznie uczestniczyć w rozmowie. Budowanie partnerskich relacji wymaga dużego wysiłku z naszej strony, jest trudne. Musimy chcieć rozumieć potrzeby innych, akceptować, że są równie ważne, jak nasze. Prowadzi to do kompromisów i umożliwia budowanie partnerskich relacji.

Inteligencja emocjonalna nie jest parametrem, który łatwo zmierzyć i łatwo zmienić. Elementem samoświadomości jest znajomość naszych własnych zachowań w sytuacjach stresowych. Świadomość ta pomaga nam określić, które zachowania są niepożądane, które chcielibyśmy zmienić. Wymaga to z naszej strony przede wszystkim chęci do zmiany, gotowości do pracy i  intencjonalnych zachowań. Wiele rzeczy, które robimy codziennie, wykonujemy mechanicznie, nie myśląc o nich. Pamiętajmy, że takich zachowań nie zmienimy!

214 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie