7 sygnałów wskazujących na braki w inteligencji emocjonalnej

Aktualizacja: 24 cze 2019


emocje, inteligencja emocjonalna, pokerowa twarz

Co to jest inteligencja emocjonalna?


Inteligencja emocjonalna jest tym czymś w każdym z nas, co pozwala nam zarządzać naszym zachowaniem, rozwiązywać problemy oraz podejmować personalne decyzje w celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Niezależnie od wagi inteligencji emocjonalnej, fakt, że ma ona dość nieuchwytną, płynną naturę powoduje, że trudno jest ocenić dokładnie jej poziom. Trudno też zdefiniować działania, jakie możemy podejmować, aby zlikwidować nasze braki w zakresie inteligencji emocjonalnej. Zawsze można wykonać test inteligencji emocjonalnej (EQ). Jeden z nich, oparty o metodę Learning in Action  można zamówić u nas (wraz z interpretacją wyników).


profil inteligencji emocjonalnej

Załączamy opis profilu EQ.

Jeżeli chcesz popracować nad poprawą swojej inteligencji emocjonalnej, zapraszamy na nasze warsztaty rozwojowe.


Wielu z nas uważa, że nieuzewnętrznianie negatywnych emocji jest jednym z ważnych elementów naszej wysokiej inteligencji emocjonalnej. Tymczasem każde emocje w określonych warunkach są objawem naszej inteligencji emocjonalnej.

7 sygnałów, na które należy zwrócić uwagę


Zawsze jesteś miła. Nigdy nie okazujesz złości czy frustracji. Inteligencja emocjonalna nie oznacza, że musisz być zawsze miła. Zdrowe uczucie złości jest bardzo potrzebne nam do właściwego określania granic, które nie chcemy, aby ktoś przekraczał. Inteligencja emocjonalna określa w jaki sposób potrafimy zarządzać naszymi emocjami, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Maskowanie uczuć i emocji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Osoby z silnie rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafią zarządzać zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi emocjami w sposób właściwy i adekwatny do sytuacji.


Niepokój, stres jest częstym stanem, którego doświadczasz. Wpływa on nie tylko na Twój umysł, ale również na Twoje ciało. Może spowodować frustrację, a nawet depresję. Osoby, które pracują w permanentnym stanie napięcia, nie tylko są nieefektywne w pracy, ale narażone na poważne konsekwencje zdrowotne.


Używasz ograniczonego słownictwa określającego stany emocjonalne. Właściwa identyfikacja stanu emocjonalnego ma bardzo duże, ważne znaczenie. Prawidłowe rozpoznanie uczuć prowadzi do właściwych zachowań i jest jednym z podstawowych czynników wpływających na empatię. Nieprawidłowe rozpoznanie stanu emocjonalnego może prowadzić do wielu nieporozumień. Czym precyzyjniej jesteś w stanie określić swoje emocje i emocje osoby, z którą masz relacje, tym łatwiej będzie zdefiniować zachowania, które będą właściwe w Twojej sytuacji.


Masz trudności z mówieniem NIE. Asertywność jest ważną kompetencją, szczególnie ważną przy zarządzaniu konfliktem. Stawiani