Praktyczna pomoc w realizacji celu

Aktualizacja: 27 kwi 2019


Realizacja celu- jak ją wspomóc efektywnie?

Jeżeli pracowałaś w korporacji, jesteś nauczycielem lub coach-em, słyszałaś na pewno o technice SMART stawiania celów. SMART jest bardzo skuteczną techniką stawiania celów opracowaną, by pomóc w prawidłowej identyfikacji celu i umożliwić zdefiniowanie kroków na drodze do jego osiągnięcia.


Akronim SMART oznacza Specific (Określony), Measurable (Mierzalny), Attainable (Osiągalny), Realistic (Realny), and Time-Bound (Określony w czasie). Są to wszystkie cechy dobrze postawionych celów.

Wyznaczanie celów metodą SMART pomaga nam określić, jak znaleźć się tam dokąd chcemy dotrzeć. Problem z ustalaniem celów wyłącznie w oparciu o metodę SMART jest taki, że często wiedząc jak osiągnąć cel nie jesteśmy w stanie wykrzesać w sobie pasji i entuzjazmu potrzebnych do jego osiągnięcia. W rzeczywistości odpowiedź na pytanie dlaczego chcemy osiągnąć cel, nasza wewnętrzna motywacja decyduje o tym, czy nam się uda, czy nie.Cel, realizacja, strzał w dziesiątkę

Odpowiedź na pytanie "dlaczego?" jest naszą Gwiazdą Polarną, która nas prowadzi do celu. Proponujemy Wam uzupełnienie metody SMART nowym podejściem do stawiania celów. Sposobem, który spaja pozytywne emocje z pragmatycznym podejściem, łączy zaangażowanie z głęboką satysfakcją.

Na czym polega ta metoda? Zamieńmy akronim SMART nowym - SOUL (DUSZA). Jeżeli nasza wewnętrzna motywacja będzie motorem naszych działań, jeżeli stworzymy wizję tego, do czego dążymy, mamy szansę dobrze wykorzystać naszą energię do podjęcia wymaganych działań. Taka sekwencja zwykle wyzwala w nas uczucie "flow". Czujemy się wówczas spełnieni, odczuwamy sens naszego działania, jesteśmy mniej poddatni na zmęczenie. Czym bardziej będziemy zespoleni z energią naszych marzeń, tym bardziej będzie popychała nas w kierunku ich realizacji.


Poniżej prezentujemy trzy proste kroki do stawiania celów w sposób, który wypływa z naszego wnętrza.

Wizualizowanie marzenia.